ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ก.ค.60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน สิงหาคม 2560
 

 

งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.12+085 ถึง กม.18+650 RT และกม.17+685 ถึง กม.18+800 LT ตรวจสอบให้ระดับงานเทคอนกรีตแผ่นพื้น คสล. Bearing slab ระหว่างช่วง กม.11+241 ถึง ถึง กม.20+175 RT และ กม.11+650 ถึง กม.13+800 LT และงานเทคอนกรีตกำแพงกันดิน ระหว่างช่วง กม.13+100 ถึง กม.15+400 RT และ กม.12+900 ถึง กม.13+600 LT

   
   

งานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.13+100 ถึง กม. 13+200 RT,
กม.14+100 ถึง กม. 15+000 RT และ กม.13+450 ถึง กม. 13+600 LT

   
   
   

งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี, บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัด และบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

   
   
   

งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 17.70 เมตร และยาว 16.00 เมตร
ช่วงระหว่างช่วง กม.12+085 ถึง กม.18+650 RTและกม.17+685 ถึง กม.18+800  LT
จำนวนที่ตอกแล้วเสร็จสะสมรวม 30,472 ต้น หรือ 40.87 %

   
   
   

งานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาด Ø 0.60 ม.
บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+326

   
   
   

งานปรับระดับพื้นเทคอนกรีตหยาบ สำหรับ Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.11+754 ถึง กม.11+760 LT, กม.11+333 ถึงกม.11+398 RT,
กม.14+355 ถึง กม.15+959 RT และกม.20+155 ถึง กม.20+200 RT

   
   
   

งานเทคอนกรีตหยาบ สำหรับงาน Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.14+355 ถึง กม. 14+365, กม.15+950 ถึง กม.15+995 RT
และกม.20+155 ถึง กม.20+200 RT

   
   
   

งานผูกเหล็กสำหรับแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+333 ถึง กม.11+888 LT/RT, กม.14+350 ถึง กม.14+370 RT,
กม.15+100 ถึง กม.15+400 RT และกม.20+150 ถึง กม.20+200 RT

   
   
   

งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง ระหว่างช่วง กม.11+333 ถึง กม.11+888 LT/RT, กม.14+355 ถึง กม.14+384 RT และกม.20+150 ถึง กม.20+200 RT

   
   
   

งานเทคอนกรีตกำแพงกันดิน Retaining Wall
ระหว่างช่วง กม.13+100 ถึง กม.13+195 LT, กม.14+208 ถึง กม.14+215 LT,
กม.13+230 ถึง กม.14+350 RT และ กม.14+290 ถึง กม.14+350RT

   
   
   

งานเก็บตัวอย่างวัสดุ หิน และ ทราย สำหรับแผ่นงานพื้น คสล. Bearing Slab
เพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

   
   
   

งานเก็บตัวอย่างคอนกรีต สำหรับแผ่นงานพื้น คสล. Bearing Slab และงานเสาเข็มเจาะ
เพื่อทำการทดสอบกำลังอัดของก้อนตัวอย่าง

   
   
   

งานทดสอบกำลังอัดตัวอย่างก้อนคอนกรีต
ของงานเสาเข็ม Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง ที่ อายุ 7 วัน และ 28 วัน

   
   
   


งานทดสอบ CBR Test ทรายถมคันทาง บน Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+300 ถึง กม.11+500 LT

   
   

งานทดสอบ Filed Density Test ทรายถมคันทาง (working platform)
ระหว่างช่วง กม.18+500 ถึง กม.18+620 LT และทรายถมคันทางบน Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+700 ถึง กม.11+825 RT  และกม.13+425 ถึง กม.13+580 LT

   
   
งานสำรวจ ตรวจสอบแนวเขตเวนคืน (R.O.W.) กม.๓+000 ถึง กม. ๕+000 (LT,RT)
และ กม.๙+๙๐๐ (LT)
   
   

งานทำความสะอาด Barrier และโคมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบน Barrier 
โดยมีแผนการทำความสะอาดทั้งแนวเส้นทาง ซึ่งเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.11+000 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการฯ

   
   

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. โครงการฯได้จัดการประชุม
เรื่องติดตามการก่อสร้างของโครงการฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงชนบท บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง เข้าประชุมเพื่อติตามความก้าวหน้าของงานรื้อย้ายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน และความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางมากที่สุด ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน สัญญาที่ 2

   
   

งานรื้อย้ายสายและเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง
ระหว่างช่วง กม.16+600 ถึง กม.19+000

   
   

งานรื้อย้ายท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
ระหว่างช่วง กม.18+500 ถึง กม.19+700