ภาคผนวก

 
    ภาคผนวก ง ภาพถ่ายความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ธ.ค.59  สัญญาที่ 2
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  ธันวาคม  2559
 
 
งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม และให้ ค่าระดับ Pile Top เสาเข็มตอก Bearing Slab
ที่ กม. 11+089 ถึง กม.13+900, ที่ กม.14+900 ถึง กม.15+300 LT, ที่กม.15+100 ถึง กม.15+400 RT
และงานเก็บ Cross Section บริเวณช่วง กม. 15+300 ถึง กม.15+400 RT
     
 

งานกรุยแนวทางและขุดตอ
บริเวณช่วง กม.15+700 ถึง กม.16+400 LT และช่วง กม.14+000 ถึง กม.15+400 RT

     
 

งานทรายถมคันทาง (Working Platform)
บริเวณช่วง กม.16+200 ถึง กม.16+375 LT และช่วง กม. 13+800 ถึง กม.15+400 RT

     
 
งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
และ ที่โรงงาน บริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผลิตได้สะสมรวม 8,325 ต้น หรือ 11.17 %
     
 
งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 x 17.70 ม.
บริเวณ กม.12+000 ถึง กม.12+100 และกม.12+400 ถึง กม.13+800 LT, ช่วง กม.14+900 ถึง กม.15+300 LT และช่วง กม.15+100 ถึง กม.15+400 RT ตอกได้สะสมรวม 5,503 ต้น หรือ 7.39 %
     
 
งานขุดเปิด และซ่อมหัวเสาเข็ม Bearing Slab
ช่วงระหว่าง กม.11+021 ถึง กม.11+500 LT
     
 
งานเทคอนกรีตหยาบ Bearing Slab ระหว่างช่วง กม. 11+020 ถึง กม.11+042 LT
     
 
งานกองเก็บวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต ชนิด SD40 ขนาด DB12 ที่นำมาใช้ในโครงการฯ
บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานของโครงการฯ
     
 
ตรวจสอบโรงงานผลิตเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 x 17.70 ม.
ของบริษัท ควอลิตี้ คอนกรีตโปรดักส์ จำกัด ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
     
 
งานทำ Trial Mix Concrete เพื่องาน Bearing Slab
ที่โรงงานผลิตบริษัท อทาโส คอนสตรั่คชั่น จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
     
 
งานทำ Trial Mix Concrete เพื่องานเสาเข็มเจาะ
ที่โรงงานผลิตบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
     
 
งานเก็บตัวอย่างเหล็กเส้นเสริมโครงสร้าง เพื่อทดสอบคุณสมบัติ
ของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) (GEL.) สำหรับงานผลิตเสาเข็ม 0.22x0.22x17.70 ม.
     
 
งานเก็บตัวอย่างทรายถมคันทาง และดินเดิม เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติวัสดุ
บริเวณ กม.14+500 ถึง กม.14+850 RT
     
 
งานทดสอบวัสดุ ทรายถมคันทาง (Working Platform) เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติ
     
 
งานทดสอบวัสดุ กำลังอัดก้อนตัวอย่างลูกปูนงานผลิตเสาเข็ม Bearing Slab
ขนาด 0.22x0.22x17.70 ม. ที่อายุ 28 วัน
     
 
งานทดสอบวัสดุทรายถมทางเบี่ยง Field Density Test ที่ กม.12+100 ถึง กม.12+277 LT
     
 
งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat) และปูยางผิวจราจรแอสฟัลต์ เพื่อใช้เป็นทางเบี่ยงสำหรับงานก่อสร้างสะพาน
ระหว่างช่วง กม.12+100 ถึง กม.12+500 LT
     
 
การร่วมตรวจสอบพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการใช้น้ำประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ช่วงระหว่าง กม.11+690 ถึง กม.13+650
     
 
งานติดตั้งไฟแสงสว่างพร้อมไฟกระพริบ แนวเขตก่อสร้าง และป้ายเตือน พร้อมเตรียมอุปกรณ์สำรองเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายช่วงระหว่างเทศกาลปีใหม่ ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.15+500
     
 
งานซ่อมผิวจราจรเดิมที่ชำรุด โดยใช้วัสดุแอสฟัล เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ปลอดภัยขึ้น
ระหว่างช่วง กม.17+300 ถึง กม.20+000
     
 
งานวางท่อประปาชั่วคราว(งานร่วม กปน.)
ช่วงระหว่าง กม.13+900 ถึง กม.15+350 RT