ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ธ.ค.60  สัญญาที่ 2
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนธันวาคม 2560
 

 

งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.12+060  ถึง กม.19+250 LT
และ กม.12+400 ถึงกม.20+000 RT, ตรวจสอบให้ระดับงานเทคอนกรีตแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.12+907 ถึง กม.15+953 LT/RT และกม.17+025 ถึง กม.19+360 RT,
งานให้ระดับทรายถมคันทาง ระหว่างช่วง กม.11+350 ถึง กม.11+795 LT/RT และกม.14+150
ถึง กม.15+450 RT, งานให้ระดับงานชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง กม.11+000 ถึง กม.11+850 LT/RT

   
   
   

งานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+350 ถึง กม.11+795 LT/RT, กม.14+150
ถึง กม.15+450 RT และกม.15+990 ถึง กม.16+175 RT

   
   
   

งานชั้นรองพื้นทาง (Subbase)
ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+850 LT/RT

   
   
   

งานชั้นพื้นทาง (Base Course)
ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+820 RT

   
   
   

งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี, บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัด และบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

   
   
   

งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 17.70 เมตร และยาว 16.00 เมตร
ช่วงระหว่างช่วง กม.12+085 ถึง กม.14+040 LT, กม.17+400 ถึง กม.19+100 LT
 และกม.16+520 ถึง กม.20+000 RT และ กม.16+500 ถึง กม.19+850 RT

   
   
   

งานเสาเข็มเจาะใช้งาน เจาะดินพร้อมติดตั้งเหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะหล่อในที่
ขนาด Ø 0.60 ม. บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+316

   
   
   

งานเสาเข็มเจาะใช้งาน เจาะดินพร้อมติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาด Ø 0.80 ม. บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+316

   
   
   

งานเสาเข็มเจาะทดสอบ ขนาด Ø 1.00 เมตร และการทดสอบงานเจาะดินด้วยวิธี KODEN TESTบริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.13+263

   
   
   

งานเสาเข็มเจาะใช้งาน เจาะดิน ติดตั้งเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีต และทำการตรวจสอบความสมบูรณ์
เสาเข็มเจาะ ด้วยวิธี KODEN TEST ของเสาเข็มเจาะขนาด Ø 1.00 เมตร
บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.13+263 แล้วเสร็จสะสมรวม 17 ต้น
ความยาวรวมสะสม 935.00 เมตร ทั้งหมด 3,080.00 เมตร

   
   
   

งานเทคอนกรีตหยาบสำหรับงานแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.14+340 ถึง กม.14+620 LT,          กม.15+320 ถึง กม.15+410 LT, กม.16+750 ถึง กม.16+800 RT และกม.17+400 ถึง กม.17+928 RT

   
   
   

งานผูกเหล็กสำหรับแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.14+288 ถึง กม.14+522 LT, กม.14+484 ถึง กม.14+519 RT,
กม.16+721 ถึง กม.14+519 RT, กม.16+490 ถึง กม.16+735 RT และกม.17+621 ถึง กม.18+194 RT

   
   
   

งานเทคอนกรีตแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.12+025 ถึง กม.12+095 RT, กม.14+538 ถึงกม.14+604 LT,
กม.16+725 ถึงกม.16+765 RT, กม.17+410 ถึง กม.17+883 RT, กม.18+195 ถึง กม.18+300 RT,
 และ กม.18+400 ถึง กม.18+478 RT

   
   
   

งานวางท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.(ท่อลอดใต้คันทาง)
กม.18+225 LT/RT  และกม.18+232 LT/RT  ความยาว 28.00 เมตร สะสมยาวรวม 730.00 เมตร

   
   
   

งานเก็บตัวอย่าง หิน และทราย ที่โรงงานผลิตคอนกรีตเพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่
นำมาใช้ในการก่อสร้างในโครงการ

   
   
   

งานเก็บตัวอย่างคอนกรีต สำหรับแผ่นงานพื้น คสล. Bearing Slab
และงานเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.80 ม., Ø 1.00 ม. และ Ø 1.20 ม. สำหรับโครงสร้างสะพาน
ข้ามคลองกระแซงเตย เพื่อทำการทดสอบกำลังอัดของก้อนตัวอย่าง

   
   
   

งานทดสอบกำลังอัดตัวอย่างก้อนคอนกรีต ของงาน พื้น คสล. Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
และงานเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม. 0.80 และ 1.20 ม.ที่ อายุ 7 วัน และ 28 วัน

   
   
   

งานทดสอบ Field Density Test  ของงานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+100 ถึงกม.11+835 LT, กม.14+300 ถึงกม.14+475 RT
และ กม.14+775 ถึง กม.14+820 RT

   
   
   

งานทดสอบ Field Density Test  ของงานชั้นรองพื้นทาง (Subbase) ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึงกม.11+850 LT และกม.11+000 ถึงกม.11+825 RT

   
   
   

งานทดสอบ Field Density Test  งานชั้นพื้นทาง (Base Course) ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึงกม.11+500 RT

   
   
   

งานทดสอบ CBR Test ของงานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+400 RT และ กม.19+100 ถึง กม.19+250 RT

   
   
   

งาน Trial Mixed  ปูน Grout Tendon Segment ที่โรงหล่อ บริษัท อทาโส จำกัด จังหวัดปทุมธานี

   
   
   

ตรวจสอบแบบหล่อ Segmental Box ที่โรงหล่อ บริษัท อทาโส จำกัด จังหวัดปทุมธานี

   
   
   

งานซ่อมผิวจราจรเดิมที่เป็นหลุมบ่อโดยใช้วัสดุหินคลุก และงานฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ใช้เส้นทางในโครงการ ระหว่างช่วง กม.15+700 ถึง กม.20+329

   
   
   

งานล้างทำความสะอาดผิวจราจร นำเศษดินและทรายที่ก่อให้เกิดฝุ่นออก ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนต่อเชื่อมกับจุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.20+329

   
   
   

งานติดตั้งป้ายเตือน และงานซ่อมแซมพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟกระพริบเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

   
   
   

งานรื้อย้ายท่อประปา HDPE ขนาด ø 800 มม. ของการประปาส่วนภูมิภาค
ระหว่างช่วง กม.19+300 ถึง กม.19+650 RT

   
   
   

ที่ปรึกษาควบคุมงานออกพื้นที่พบปะประชาชน ที่อยู่บริเวณติดกับถนนของโครงการ
เพื่อดำเนินการเรื่องการขออนุญาตเชื่อมทางกับพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท

   
   
   

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการฯ จัดการประชุมร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตามความก้าวหน้างานรื้อย้ายสาธารณูปโภคภายในโครงการ และติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างรวมถึงปัญหาอุปสรรคของโครงการ ซึ่งที่ประชุมเน้นย้ำถึงความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทาง การประชุมจัดขึ้น ณ สำนักงานสนามสัญญาที่ 2

   
   
   

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย
คณะกรรมการ ได้ตรวจราชการในโครงการ ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง ได้บรรยายสรุปรายละเอียดความก้าวหน้า
การก่อสร้างในโครงการ และประธานเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในโครงการรวมถึงขอให้ปฏิบัติตามนโยบาย
ของกระทรวงคมนาคมเรื่องความปลอดภัย ในเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยให้ทำการปรับผิวจราจร
เพื่อรองรับการจราจร รดน้ำผิวจราจรป้องกันฝุ่นละออง หยุดการขนส่งวัสดุที่กีดขวางการเดินทาง
ของประชาชน รวมถึงการติดตั้งป้ายเตือนจราจรให้มีครบถ้วน

   
   
   

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการขนส่ง และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ได้เดินทางมาตรวจติดตามงาน
ด้านความปลอดภัยของโครงการฯ ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยของโครงการฯ
พร้อมทั้งได้เข้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครที่จุดอำนวยความปลอดภัยของสถานี
ตำรวจภูธรเปร็ง โดย ผอ. กบส.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยของโครงการฯ
ปฏิบัติตามแผนอำนวยความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ และขอให้ตรวจตราเเละเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโครงการฯ