ภาคผนวก

 
   ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า มี.ค.60  สัญญาที่ 2
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2560


 

งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+500 ถึง
กม.11+900 RT, กม.12+700ถึง กม.12+900 RT, กม.13+000 ถึง กม.13+900 LT , กม.14+000 ถึง กม.14+700 LTและกม.15+000 ถึง กม.15+520 RT

   
   
   

งานสำรวจเก็บตำแหน่งเสาเข็ม  Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+699 ถึง 
กม.11+795 LTและงานให้ระดับเทคอนกรีตหยาบ ระหว่างช่วง กม.11+699
ถึง กม.11+900 LT

   
   
   

งานกรุยแนวทางและขุดตอบริเวณช่วง กม.16+400 ถึง กม.16+650 LT,
กม.17+200 ถึง กม.17+400RT,กม.19+750 ถึง กม.20+300 LT และ
กม.18+000 ถึง กม.18+050 LT/RT

   
   
   
งานทรายถมคันทาง (Working Platform)บริเวณช่วง กม.16+400 ถึง กม.16+650 RT, กม.16+720 ถึง กม.17+000 LT,กม.17+300 ถึง กม.17+800 LT  และกม.18+000 ถึง กม.18+050 RT
   
   
   
งานรื้อพื้นสะพานเดิมบริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+317 ด้าน RT
   
   
   
งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี, บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัด และบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
   
   
   
งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab บริเวณ กม.11+790 ถึง กม.12+100 LT, กม.12+400 ถึง กม.13+800 LT, กม.13+275 ถึง กม.13+600 RT และช่วง กม.15+100 ถึง
กม.15+500 RT,กม.14+000 ถึงกม.14+700 LT และกม.15+000 ถึง กม.15+520 RT
   
   
   
งานขุดเปิดซ่อมหัวเสาเข็ม และปรับระดับพื้นที่สำหรับงานคอนกรีตหยาบ Bearing Slab 
ช่วงระหว่าง กม.11+600 ถึง กม.12+110 LT และกม.12+900 ถึง กม.13+815 LT
   
   
   
งานเทคอนกรีตหยาบ Bearing Slab ระหว่างช่วง กม. 11+650 ถึง กม.12+100 LT และ
กม.12+975 ถึง กม.13+590 LT
   
   
   
งานผูกเหล็กเสริมพื้น Bearing Blab ระหว่างช่วง กม.11+440 ถึง กม.11+865 LT และ 
กม.13+100 ถึง กม.13+200 LT
   
   
   
งานเทคอนกรีตพื้น คสล. สำหรับ Bearing Unit โครงสร้างใต้คันทาง ระหว่างช่วง
กม.11+376 ถึง กม.11+885 LT
   
   
   
การไฟฟ้านครหลวงรื้อย้ายสายไฟ บริเวณช่วง กม.14+400 ถึง กม.14+500 LT
   
   
   
งานทดสอบวัสดุ Field Density Test หินคลุกชั้นรองพื้นทาง สำหรับทางเบี่ยงสำหรับงานก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ระหว่างช่วง กม.19+300 ถึง
กม.19+600 LT และกม.19+700 ถึง กม.20+100 LT
   
   
   

งานทดสอบวัสดุ CBR Test ทรายถมคันทาง Working Platform 
ระหว่างช่วง กม.15+725 ถึง กม.16+350  RT และ กม.19+300 ถึง กม.19+600 LT

   
   
   

งานทดสอบวัสดุ Compaction Test ทรายถมคันทาง Working Platform ระหว่างช่วง 
กม.16+700 ถึง กม.16+700 LT, กม.19+000 ถึง กม.19+550 RTและ กม.19+800
ถึง กม.20+100 RT

   
   
   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. โครงการฯ จัดการประชุม เรื่องกำหนดแผนการรื้อย้าย
เสาและสายไฟฟ้าที่อยู่บริเวณแนวเขตการก่อสร้าง โดยมีบริษัทที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่
การไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้าใหม่
ให้สอดคล้องกำแผนงานก่อสร้างของโครงการฯ

   
   
   
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจราชการในโครงการก่อสร้างถนนสาย 
ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ โดยมีนายศราวุธ เริงฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง ได้บรรยายสรุปรายละเอียดโครงการและรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
และซักถามข้อสงสัยและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโครงการ