ภาคผนวก

 
    ภาคผนวก ง ภาพถ่ายความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ม.ค.60  สัญญาที่ 2
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  มกราคม  2560
 
 
งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม และให้ ค่าระดับ Pile Top เสาเข็มตอก Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.12+630 ถึงกม.13+900 LT, กม.14+900 ถึงกม.15+550 LT,
กม.11+000 ถึงกม.12+100 RT และ กม.14+000 ถึง กม.15+500 RT
     
 

งานสำรวจให้ระดับเพื่อบดอัดปรับพื้นทราย ก่อนดำเนินการเทคอนกรีตหยาบสำหรับงานก่อสร้าง Bearing Slab
บริเวณช่วง กม.11+021 ถึง กม.11+550 LT และงานเก็บ Cross Section
บริเวณช่วง กม.17+200 ถึง กม.19+500 LT และกม. 18+600 ถึง กม.19+500 RT

     
 

งานกรุยแนวทางและขุดตอ
บริเวณช่วง กม.17+200 ถึง กม.19+550 LT, กม.18+000 ถึง กม.19+500 RT
และ กม.19+800 ถึง กม.20+300 LT/RT

     
 
งานทรายถมคันทาง (Working Platform)
บริเวณช่วง กม.11+000 ถึง กม.12+500 RT, กม.12+400 ถึง กม.15+575 RT,
กม.16+200 ถึง กม.16+400 LT, กม.15+700 ถึง กม.16+400 RT และกม.19+200 ถึง กม.19+550 RT
     
 
งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี,
บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัด และบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
     
 
งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab บริเวณ กม.11+000 ถึง กม.12+100 RT, กม.12+400 ถึง กม.13+800 RT,
กม.14+900 ถึง กม.15+550 LT และช่วง กม.15+100 ถึง กม.15+500 R
     
 
งานขุดเปิดซ่อมหัวเสาเข็ม และปรับระดับพื้นที่สำหรับงานคอนกรีตหยาบ Bearing Slab
ช่วงระหว่าง กม.11+200 ถึง กม.11+520 LT
     
 
งานเทคอนกรีตหยาบ Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม. 11+020 ถึง กม.11+450 LT
     
 
งานผูกเหล็กเสริมพื้น Bearing Blab
ระหว่างช่วง กม.11+021 ถึง กม.11+250 LT
     
 
งานเทคอนกรีตพื้น คสล. สำหรับ Bearing Unit โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.11+021 ถึง กม.11+143 LT
     
 
งานติดตั้งราวกันชนคอนกรีต(Barrier) สำหรับทางเบี่ยงเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระแซงเตย
ระหว่างช่วง กม.12+100 ถึง กม.12+500
     
 
งานทดสอบวัสดุ Field Density Test ทรายถมคันทาง Working Platform
ระหว่างช่วง กม.11+070 ถึง กม.11+150 LT, กม.11+100 ถึง กม.11+500 RT
และกม.13+000 ถึง กม.15+000 RT
     
 
งานทดสอบวัสดุ Compaction Test ทรายถมคันทาง Working Platform
ระหว่างช่วง กม.14+000 ถึง กม.16+000 RT
     
 
งานทดสอบความแน่น งานผิวทางแอสฟัสต์ สำหรับทางเบี่ยงเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระแซงเตย
ช่วง กม.12+100 ถึง กม.12+500 LT
     
 
งานทดสอบวัสดุ กำลังอัดก้อนตัวอย่างลูกปูนงานผลิตเสาเข็ม Bearing Slab
ขนาด 0.22x0.22x17.70 ม. ที่อายุ 28 วัน
     
 
ตรวจสอบกำกับดูแล Calibrate โรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ของบริษัท คิว-วันคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริเวณด้านหลังสำนักงานสนามของโครงการฯ
     
 
งานทดสอบวัสดุ เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบ Sieve Analysis หินและทรายผสมคอนกรีต
ของ บริษัท คิว-วันคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริเวณด้านหลังสำนักงานสนามโครงการฯ