ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ก.ค.60  สัญญาที่ 2
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฏาคม 2560
 

 

งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.12+145 ถึง กม.17+270 RTและกม.18+180 ถึง กม.19+915 LT ตรวจสอบให้ระดับงานเทคอนกรีตแผ่นพื้น คสล. Bearing slab ระหว่างช่วง กม.11+375 ถึง กม.20+275 RT และ กม.11+910 ถึง กม.13+800 LT และงานเทคอนกรีตกำแพงกันดิน ระหว่างช่วง กม.11+200 ถึง กม.15+400 RT และ กม.11+600 ถึง กม.13+800 LT

   
   

งานทรายถมคันทาง (Working Platform)
ระหว่างช่วง กม.12+840 ถึง กม.12+895 RT และ กม.18+410 ถึง กม.18+540 RT

   
   

งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี, บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัด และบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

   
   

งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 17.70 เมตร และยาว 16.00 เมตร
จำนวนที่ตอกได้สัปดาห์นี้ 625 ต้น ตอกแล้วเสร็จสะสมรวม 27,795 ต้น หรือ 37.02 %
ช่วงระหว่างช่วง กม.14+350 ถึง กม.19+100 LT และ กม.12+300 ถึง กม.20+100 RT

   
   

งานปรับระดับพื้นเทคอนกรีตหยาบ สำหรับ Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.11+900 ถึง กม.12+100 RT และ กม.20+100 ถึง กม.20+300 RT

   
   

งานเทคอนกรีตหยาบ สำหรับงาน Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.11+834 ถึง กม.11+950 RT, กม.13+495 ถึง กม.13+RT   
และ กม.20+225 ถึง กม.20+240 RT 

   
   

งานผูกเหล็กสำหรับแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+900 ถึง กม.12+195 RT, กม.13+025 ถึง กม.13+075 RT
และ กม.20+205 ถึง กม.20+285 RT

   
   

งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง ระหว่างช่วง กม.11+375 ถึง กม.11+387 RT,กม.13+028 ถึง กม.13+075 RT, กม.13+457 ถึง กม.13+555  และ กม.20+210 ถึง กม.20+275 RT

   
   

งานเทคอนกรีตกำแพงกันดิน Retaining Wall
ระหว่างช่วง กม.11+785 ถึง กม.13+785 LT  และ กม.11+225 ถึง กม.15+385 RT

   
   

งานเก็บตัวอย่างคอนกรีต สำหรับแผ่นงานพื้น คสล. Bearing Slab
เพื่อทำการทดสอบกำลังอัดของก้อนตัวอย่าง

   
   

งานทดสอบกำลังอัดตัวอย่างก้อนคอนกรีต
ของงานเสาเข็ม Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง ที่ อายุ 7 วัน และ 28 วัน

   
   

งานทดสอบ Compaction ทรายถมคันทาง (Working Platform)
ระหว่างช่วง กม.20+100 ถึง กม.20+328 LT

   
   

งานทดสอบ Filed Density Test ทรายถมคันทาง (Working Platform)
ระหว่างช่วง กม.20+200 ถึง กม.20+300 RT

   
   


งานทดสอบ CBR Test ทรายถมคันทาง (Working Platform)
ระหว่างช่วง กม.20+100 ถึง กม.20+328 LT

   
   

วันที่ 29  กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาครองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ได้ตรวจราชการในโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314- ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ (สัญญาที่ 2) โดยมีนายศราวุธ เริงฤทธิ์ หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาและผู้รับจ้างได้บรรยายสรุปรายละเอียด
ความก้าวหน้าการก่อสร้างในโครงการและได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ในงานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรบนถนนของประชาชน

   
   

งานแก้ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งป้ายเตือนเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนบริเวณหน้าหมู่บ้านบาหลีบีช ระหว่างช่วง กม.20+000 ถึง กม.20+300

   
   

งานแก้ปัญหาทางเข้า-ออกบ้านเรื่อนประชาชนระหว่างการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณ กม.15+950 RT

   
   

งานซ่อมแซมและเสริมผิวจราจรที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ใช้เส้นทางระหว่างช่วง กม.15+950 ถึง กม.20+300