ภาคผนวก

 
    ภาคผนวก ง ภาพถ่ายความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ต.ค.59  สัญญาที่ 1
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  ตุลาคม  2559
 
 
งาน Clearing กม.6+000 ถึง กม.6+300 RT   งาน Excavation Unsuitable Material กม.3+000
กม.3+325 , กม.5+100 ถึง กม.5+800 LT ,
กม.6+100 ถึง กม.6+300
     
 
งาน Working Platform กม.3+000 ถึง 3+400 LT ,
กม.6+025 ถึง กม.6+400 LT, กม.8+400 ถึง
กม.8+700 LT
  งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab
กม.6+300 ถึง กม.6+500 LT จำนวน
150 ต้น
     
 
งานบดอัด Working Platform
กม.5+975 ถึง กม.6+375 RT
  งานหล่อเสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด 0.22*0.22*17.70 เมตร
บ.เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด จำนวน 1,132 ต้น
บ.พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีต จำกัด จำนวน 112 ต้น
     
 

เก็บระดับหัวเข็ม Bearing Slab ปั่นจั่น 1 Line
"G" No.256-259 Line "I " No.248-259
กม.6+484 ถึง กม.6+506 LT

  เก็บตัวอย่าง ชั้นทรายถมและหินคลุก
ทางเบี่ยง กม.3+025 ถึง 3+175 RT
     
 
นำส่งลูกปูนทดสอบ General Test ที่ ทช.บางเขน
ก่อนอนุมัติ Mix Design Concrete
  การทำ CBR. Test
     
 
ตรวจสอบโรงงานฯ และเก็บตัวอย่างไปทดสอบ
งานบ่อพักและระบบระบายน้ำ
ที่ บ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (CCP)
           ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างหินคลุก 4 แห่ง
1. โรงโม่ทวีสิน ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
2. โรงโม่ศิลาพรชัย ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
3. โรงโม่ศิลามหานคร (2) ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
4. โรงโม่ธนดล ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี