ภาคผนวก

 
    ภาคผนวก ง ภาพถ่ายความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ก.ย.59  สัญญาที่ 2
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน  กันยายน  2559
 
 
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามของโครงการฯ (แล้วเสร็จ)
ติดตั้งเสาไฟฟ้าสำหรับหม้อไฟเพื่อใช้งานในสำนักงาน ติดตั้งระบบ Lan และเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงาน
     
 
งานก่อสร้างห้องทดลองสนามของโครงการฯ (แล้วเสร็จ)
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงานและติดตั้งกระจกบานเกล็ด และอ่างน้ำสำหรับตัวอย่างทดสอบคอนกรีต
     
 

งานสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ งานวางแนวและตรวจสอบแนวเขตทาง บริเวณ กม.11+000 ถึง กม.16+800
และเก็บ cross section บริเวณ กม.11+200 ถึง กม.11+450

     
 
งานกรุยแนวทางและขุดตอ ช่วงกม.11+000 - 14+300 LT
     
 
งานทรายถมคันทาง (Working Platform) บริเวณช่วง กม.11+200 ถึง กม.11+600 LT
     
 
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต งานกองเก็บวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต ชนิด SD40 ขนาด DB12 DB16 DB20 และ DB28
ที่นำมาใช้ในโครงการ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานของโครงการ
     
 
งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing slab ที่โรงงาน KC ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผลิตได้สะสมรวม 864 ต้น หรือ 1.16 %
     
 
งานทำ trial mix concrete เพื่องานผลิตเสาเข็มขนาด 0.22*0.22*17.70 เมตร
ที่โรงงานผลิต บริษัท ควอลิตี้ โปรดัก จำกัด ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
     
 
งานทำ trial mix concrete เพื่องานผลิตเสาเข็มขนาด 0.22*0.22*17.70 เมตร
ที่โรงงานผลิต G.E.L ต.บางกระดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
     
 
งานซ่อมผิวจราจรเดิมที่ชำรุด บริเวณช่วง กม.19+700 ถึง กม.20+300
     
 
งานวางท่อประปาชั่วคราว ช่วงกม. 11+000 - 12+800 RT และ กม. 11+000 - 13+800 LT