ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า เม.ย.60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน เมยายน 2560
 

 

งานกรุยทางและขุดตอ กม. 9+850 ถึง กม.10+100 (RT),กม.10+300 ถึง
กม.10+850 (LT)กม.10+300 ถึง กม.10+700 (RT)

   
   
   

งาน Excavation Unsuitable Material (วัสดุไม่เหมาะสม)
กม. 9+350 ถึง กม.9+500 (RT) , กม.9+900 ถึง กม.10+300 (LT)
กม. 9+850 ถึงกม.10+300 (RT) , กม.10+700 ถึง กม.11+000 (RT)

   
   
   

งานลงทรายถมคันทาง (Working Platform) พร้อมบดอัดกม.3+400 ถึง
กม.3+500 (RT) ,กม.4+100 ถึง กม.4+400 (LT)กม.9+350 ถึง
กม.9+500 (RT) , กม.9+775 ถึง กม.10+300 (LT)กม.9+850
ถึง กม.10+600 (RT)

   
   
   
งาน Bearing Slab วางเหล็กเส้น , ดัดเหล็ก , ผูกเหล็กเสริมคอนกรีตพื้น Bearing Slab
กม.4+925 ถึง 4+955 (LT) , กม.5+085 ถึง กม.6+155 (LT)
   
   
   

งาน Bearing Slab เทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้น
กม.6+425 ถึง กม.6+455 (LT) , กม.5+125 ถึง กม.6+155 (LT) , กม.6+480 ถึง
กม.6+515 (LT)

   
   
   

งานสะพานผูกเหล็กเสริมเสาเข็มเจาะทดสอบขนาด Dia. 1.00 เมตร
กม.5+947 สะพานคลองแขวงกลั่น

   
   
   
งาน Bearing Slab งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab
กม.0+000 ถึง กม.9+500 (LT,RT)    ยอดรวมประจำเดือนทั้งหมด  3,687 ต้น
   
   
   

งานวางตำแหน่งหมุดพิกัดเสาเข็มตอก Bearing Slab
กม.0+000 ถึง กม.9+500 (LT,RT)

   
   
   
เก็บค่าระดับ Excavation Unsuitable
กม. 3+200 ถึง กม.3+500 (RT) , กม.9+914 ถึง กม.10+100 (LT) ,
กม.9+914 ถึง กม.10+250 (RT) กม.10+135 ถึง กม.10+250 (LT) ,
กม.10+475 ถึง กม.10+787 (LT)
   
   
   

งานทดสอบ Field Density Test  (ทรายถมคันทาง)กม.3+400 ถึง กม.3+500 (RT) ,
กม.3+200 ถึง กม.3+250 (RT) , กม.4+000 ถึง กม.4+050(RT)
กม.9+850 ถึง กม.10+200 (LT)

   
   
   
งานหล่อเสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ที่ขนาดความยาว 16.00 เมตร
และ 17.70 เมตร จำนวนสะสมได้  4,411 ต้น
   
   
   
การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001
แยก ทล.314 - ลาดกระบังจ. ฉะเชิงเทรา ,จ.สมุทรปราการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
   
   
   
นำส่งวัสดุ (General Teat ) หิน , ทราย , เหล็ก ของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ
จำกัด (มหาชน) อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และบริษัท แอ๊ดวานซ์ฟรีแฟบ
จำกัด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
   
   
   

วันที่ 7 เมษายน 2560 โครงการ ฯ ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ครั้งที่ 17 ณ สำนักงานสนามสัญญาที่ 1

   
   
   

วันที่ 19 เมษายน 2560  นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ได้เป็นประธานในการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการรื้อย้ายท่อก๊าซธรรมชาติของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ณ สำนักงานสนามสัญญาที่ 2