ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า เม.ย.60  สัญญาที่ 2
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน เมยายน 2560
 

 

งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+200 ถึงกม.12+900 RT และกม.12+900 ถึงกม.16+300 LT/RT และ กม.20+000 ถึง กม.20+100 RT ตรวจสอบระดับเทคอนกรีตหยาบ
Bearing Blab ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.14+360 RT  ให้ระดับเทคอนกรีตแผ่นพื้น Bearing slab ระหว่างช่วงกม.11+000 ถึง กม.15+345 RT และกม.12+700 ถึงกม.12+756 LT

   
   
   

งานปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต สำหรับเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
พระองค์เจ้าไชยานุชิตระหว่างช่วงกม.19+250 ถึงกม.19+600 LT และ กม.19+740 ถึง กม.20+100 LT

   
   
   

งานทรายถมคันทาง (Working Platform)ระหว่างช่วง กม.12+100 ถึง กม.12+300 RT

   
   
   
งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดีอ.เมือง จ.ปทุมธานี, บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัดและบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
   
   
   

งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 17.70 เมตร และยาว
16.00 เมตร จำนวนที่ตอกได้สะสมรวม 20,286 ต้น  หรือ 26.69 % ช่วงระหว่างช่วง
กม.11+200 ถึง กม.12+900 RT, กม.13+700 ถึงกม.14+000 RT, กม.14+700
ถึงกม.16+200 LT/RT และกม.20+050 ถึงกม.20+100 RT

   
   
   

งานเทคอนกรีตหยาบ Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+225 RT,
กม.12+550 ถึง กม.12+600 LT และกม.14+250 ถึง กม.14+300 RT

   
   
   
งานผูกเหล็กเสริมพื้น Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+200 RT, กม.12+550 ถึง
กม.12+600 LT,กม.14+250 ถึง กม.14+300 RT และกม.15+300 ถึง กม.15+400 RT
   
   
   

งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง
กม.11+031 RT, กม.11+870 ถึง กม.11+940 LT,กม.12+700 ถึง กม.12+756 LT กม.
14+220 ถึง กม.14+257 RT และ กม.15+260 ถึง กม.15.392 RT

   
   
   
งานเทคอนกรีตกำแพงกันดิน ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+437 LT
   
   
   

งานวางท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. (ท่อลอดใต้คันทาง)ระหว่างช่วง กม.11+975 LT, กม.11+975 ถึง กม.12+870 RT และกม.12+870 ถึงกม.12+967 LT/RT

   
   
   
งานติดตั้ง บ่อพักสำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน (Duct Bank) บริเวณ กม.14+345 LT
   
   
   
งานเก็บตัวอย่างวัสดุ และทดสอบ Sieve Analysis Testทรายถมคันทาง (working platform)
   
   
   
งานทดสอบ Field Density Test ทรายถมกลับหลังท่อลอดใต้ถนน
ระหว่างช่วง กม.11+975 ถึง กม.12+870 RT และกม.12+870 ถึงกม.12+967 LT/RT
   
   
   

งานทดสอบ CBR Test ทรายถมคันทาง (working platform)

   
   
   

งานทดสอบวัสดุ เก็บตัวอย่างวัสดุ หินและทรายผสมคอนกรีตของบริษัท คิว-วันคอปอร์เรชั่น จำกัด
สำหรับแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง

   
   
   

วันที่ 11 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. นายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง นายศราวุธ เริงฤทธิ์หน.กบส.1 นายอิสระชนม์ คงช่วย หน.กบส.3 นางสาวมุกรวี อุบลสถิตวิศวกรโยธาปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
การดำเนินการตามแผนอำนวยความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

   
   
   

งานเตรียมความพร้อมบำรุงและตรวจสอบอุปกรณ์ป้ายเตือน ทาสีกำแพงกันชน(Barrier)
และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฟกระพริบ เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน
ในการสัญจรให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

   
   
   

งานเตรียมความพร้อมจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมืองานก่อสร้างออกจากผิวจราจร
และงานตรวจสอบป้ายเตือนไฟกระพริบ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วงเทศกาลในเวลากลางวัน
และกลางคืนเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวก
กับประชาชนในการสัญจร ในบริเวณเขตก่อสร้าง

   
   
   
วันที่ 19 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ได้เป็นประธาน การประชุมเพื่อการแก้ไขปัญหาการรื้อย้ายท่อก๊าซธรรมชาติของบริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ ตัวแทนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่
ประจำโครงการ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับจ้าง ณ สำนักงานสนามสัญญา 2
   
   
   

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานสนามสัญญา 2โครงการฯได้จัดการประชุม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาค เรื่องการแก้ไขปัญหาแนวท่อประปาเดิมกีดขวาง
งานท่อลอดถนนของโครงการ และตำแหน่งแนวท่อประปาที่จะก่อสร้างตามแนวถนน

   
   
   

วันที่ 28 เมษายน 2569 โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉล.3001แยกทล.314- ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ กม.ที่ 16+400 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก กฟผ.
และตัวแทนการ ปตท. ตรวจสอบพื้นที่ บริเวณใต้สายส่งที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน
แนวก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อกำหนดขอบเขตในการทำงานระยะที่ปลอดภัยเพื่อป้องกัน
การเกิดความเสียหายในการจ่ายกระแสไฟ