ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า พ.ค.60  สัญญาที่ 2
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

 

งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.12+600 ถึงกม.12+900 RT และ              กม.16+600 ถึงกม.17+800 LT/RT และ กม.20+100 ถึง กม.20+300 RT ตรวจสอบให้ระดับงานเทคอนกรีตแผ่นพื้น คสล. Bearing slab ระหว่างช่วงกม.11+025 ถึง กม.15+100 RT และ กม.11+475 ถึง กม.15+600 LT และงานเทคอนกรีตกำแพงกันดิน ระหว่างช่วงกม.11+275 ถึง กม.15+100 RT และ กม.11+600 ถึง กม.13+600 LT

   
   
   

งานทรายถมคันทางบน Bearing Slab สำหรับงานถนน
ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+240 RT และกม.11+700 ถึง กม.11+875 LT

   
   
   

งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี, บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัด และบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

   
   
   

งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 17.70 เมตร และยาว 16.00 เมตร
จำนวนที่ตอกได้ สะสมรวม 25,296 ต้น  หรือ 39.26 % ช่วงระหว่างช่วง กม.12+600 ถึงกม.12+700 RT,
กม.16+800 ถึง กม.17+700 LT/RT และกม.20+100 ถึง กม.20+200 RT

   
   
   

งานเทคอนกรีตหยาบ สำหรับงาน Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.11+834 ถึง กม.11+950 RT

   
   
   

งานผูกเหล็กสำหรับแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+510 ถึง กม.11+592 RT,
กม.14+275 ถึง กม.14+310 RT และกม.14+000 ถึง กม.14+100 RT

   
   
   

งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง ระหว่างช่วง กม.11+000
ถึง กม.11+450 RT, กม.11+579 ถึง กม.11+625 LT, กม.11+870 ถึง กม.11+940 LT,
กม.14+220 ถึง กม.14+257 RT และ   กม.14+750 ถึง กม.14+800 RT

   
   
   

งานผูกเหล็กเสริม และเข้าแบบพร้อมเทคอนกรีตกำแพงกันดิน Retaining Wall
ช่วงระหว่าง กม.11+241 ถึง กม.12+100 RT และ กม.13+716 ถึง กม.13+800 LT

   
   
   

เทคอนกรีตกำแพงกันดิน
ระหว่างช่วง กม.11+436 ถึง กม.11+470 LT และ กม.14+849 ถึง กม.14+901 RT

   
   
   

งานติดตั้งซ่อมแซมและเพิ่มไฟแสงสว่างไฟกระพริบ และป้ายเตือนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ระหว่างช่วง
กม.11+000 ถึง กม.20+329 (จุดเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการฯ)

   
   
   

งานทดสอบ CBR Test ทรายถมคันทาง (Working Platform)
ระหว่างช่วง กม.13+250 ถึง กม.13+600 RT และ กม.18+500 ถึง กม.18+800 LT

   
   
   

งานทดสอบ Compaction ทรายถมคันทาง
ระหว่างช่วงกม. 13+400 ถึง กม. 13+500 LT

   
   
   

งานเก็บตัวอย่างคอนกรีต สำหรับแผ่นงานพื้น คสล. Bearing Slab
เพื่อทำการทดสอบกำลังอัดของก้อนตัวอย่าง

   
   
   

งานทดสอบวัสดุ กำลังอัดก้อนตัวอย่างงานผลิตเสาเข็ม Bearing Slab
ขนาด 0.22x0.22 ม. ที่อายุ 28 วัน

   
   
   

งานทดสอบ Field Density  Test ทรายถมคันทางบน Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+200 RT

   
   
   

งาน Safety Talk ประจำสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักความปลอดภัย
และความพร้อมก่อนการทำงาน บริเวณหน้างานที่ทำการก่อสร้าง

   
   
   

งานแก้ปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน และระบายน้ำที่ท่วมขังในโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
ระหว่างช่วง กม.15+700 ถึง กม.16+650

   
   
   

งานเกรดและนำดินด้านข้าง Barrier ออก และทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำล้างผิวจราจรเพื่อลดฝุ่นในโครงการฯระหว่างช่วง
กม.12+500 ถึง กม.16+600 LT

   
   
   

งานแก้ปัญหาทางเข้า-ออกพื้นที่ของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ระหว่างช่วง กม.11+600 ถึง กม.17+100

   
   
   

เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะครูผู้แทนจากโรงเรียนเปร็งวิสุทธิ์ได้เข้าหารือร่วม
กับเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อขอความร่วมมือให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่โรงเรียนเปร็งวิสุทธิ์
เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำปัจจุบันไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ของโรงเรียนได้ โดยขอให้โครงการฯ ขุดลอกร่องระบายน้ำข้างทางตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนไปจนถึงคลองเปร็ง เพื่อทางโรงเรียนสามารถสูบน้ำจากพื้นที่ระบายลงร่องน้ำดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้

   
   
   

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทล.314 – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบสะพานเดิมข้ามคลองกาหลง ซึ่งโครงการจะดำเนินการขยายการก่อสร้างถนนจนถึงสะพาน (บริเวณกม.20+328.829 ถึง กม.20+390.349) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร

   
   
   

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. โครงการฯ ได้จัดการประชุมเรื่องความปลอดภัย
ในโครงการก่อสร้าง โดยในการประชุมได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน และ
ความปลอดภัยหลังเลิกงานก่อสร้างประจำวันจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ป้ายเตือนให้ครบถ้วน
และปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางมากที่สุด ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน สัญญาที่ 2

   
   
   
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา ,จ.สมุทรปราการ ได้จัดการประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่ กปภ. และ กปน.  เพื่อกำหนดรูปแบบรายละเอียดและแผนการรื้อย้าย ท่อประปาในพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และได้มีการกำหนดแผนพื้นที่ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของโครงการและ
การรื้อย้ายเสาไฟฟ้า  เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนการเบี่ยงการจราจรของโครงการ