ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า มี.ค.60  สัญญาที่ 1
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2560
 

 

งานกรุยทางและขุดตอกม.7+900 ถึง กม.7+950 (LT),กม.8+000 ถึง
กม.8+050 (LT,RT) ,กม.9+450 ถึง กม.9+500(LT),กม.9+400 ถึง กม.9+500 (RT)

   
   
   

งาน Excavation Unsuitable กม.3+300 ถึง กม.3+600 (RT),กม.4+000 ถึง กม.4+400 (LT),กม.4+150 ถึง กม.4+300 (RT), กม.8+450 ถึง กม.8+500 (LT),กม.9+600
ถึง กม.9+620 (RT)

   
   
   

งานลงวัสดุหินคลุกพร้อมบดอัด (ทางเบี่ยงชั่วคราว)
กม.7+650 ถึง กม.7+900 (LT),กม.8+000 ถึง กม.8+350 (LT)

   
   
   
งานปูผิวจราจร Prime coat และ Asphaltic Concrete (ทางเบี่ยงชั่วคราว)
กม.2+800 ถึง กม.2+950 (RT)
   
   
   

งานวางท่อ Cross ข้ามถนนวางท่อ,เข้าแบบเทลีนคอนกรีต,วางท่อ,เกร้าท์ท่อด้านในและ
ด้านนอก,เทคอนกรีตล็อกข้างท่อ,กลบทรายหลังท่อ,พร้อมบดอัด กม.1+446 (LT,RT),
กม.5+342 (LT,RT),กม.5+460 (LT,RT) กม.7+815 (LT,RT), กม.8+400 (LT,RT)

   
   
   
งาน Bearing Slab
ขุดเปิดหัวเสาเข็มและซ่อมแซมหัวเสาเข็มส่วนที่เสียหายจากการตอก
กม.2+000 ถึง กม.2+500 (LT),กม.5+000 ถึง กม.5+150 (LT)
   
   
   
งาน Bearing Slab
     งานวางเหล็กเสริมพร้อมผูกเหล็กและเทคอนกรีตเสริมพื้น Bearing Slab
กม.5+180 ถึง กม.5+325 (LT)
   
   
   

งาน Bearing Slab
งานตอกเสาเข็มรองรับ Bearing Slab กม.1+000 ถึง กม.9+000 (LT,RT)
ยอดรวมประจำเดือนทั้งหมด  2,977   ต้น

   
   
   
งานวางตำแหน่งหมุดพิกัดเสาเข็มตอก Bearing Slab
 กม.1+000 ถึง กม.9+000 (LT,RT)
   
   
   

เก็บค่า Pile Deviate ของ Bearing Slab
 กม. 5+275 ถึง กม.5+350 (LT) และ กม. 6+450 ถึง กม.6+500 (LT)

   
   
   
เก็บค่าระดับ Excavation Unsuitable
กม.4+000 ถึง กม.4+125 (LT),กม.4+150 ถึง กม.4+300 (RT)
   
   
   
งาน Field Density Test หินคลุก (ทางเบี่ยงชั่วคราว)
 กม.7+650 ถึง กม.7+900 (LT) , กม.8+000 ถึง กม.8+350 (LT)
   
   
   
งาน Field Density Test ทรายถมคันทาง (ทางเบี่ยงชั่วคราว)
กม.0+300 ถึง กม.0+550(LT,RT) ,กม.4+500 ถึง กม.4+600 (LT,RT)
กม.5+175 ถึง กม.5+200 (LT) กม.7+700 ถึง กม.8+000 (LT)
กม.8+300 ถึง กม.8+500( LT,RT) , กม.9+000 ถึง กม.9+150 (LT)
   
   
   

งาน CBR Test (ทรายถมคันทาง)
 กม.0+500 ถึง กม.1+000 (RT) , กม.2+000 ถึง กม.9+000 (LT)

   
   
   

งานหล่อเสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ที่ขนาดความยาว 16.00 เมตร
16.00 เมตร และ 17.70 เมตร จำนวนสะสมได้ 5,253  ต้น

   
   
   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา ได้เข้าพื้นที่ทำการรื้อย้าย
โดยขุดเจาะปักเสาสมอจำนวน 7 ต้น กม.7+650 ถึง กม.8+000 (RT)

   
   
   

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

   
   
   

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยคณะ
ได้ตรวจราชการในโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง
โดยมีนายศราวุธ เริงฤทธิ์ หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง
ได้บรรยายสรุปรายละเอียดโครงการและรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
และซักถามข้อสงสัยและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโครงการ

   
   
   
วันที่ 23 มีนาคม 2560 โครงการฯ ได้จัดการประชุมแนวทางการเข้าทำงานในพื้นที่ของโครงการ
และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการรื้อย้ายประปาและการวางท่อประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาคเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สำนักงานสนาม สัญญาที่ 2
   
   
   

วันที่ 15 มีนาคม 2560 โครงการฯได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา
เรื่องรูปแบบการรื้อย้ายสายส่งขนาด 115 KV. ที่ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา

   
   
   

โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทล.314-ลาดกระบังจ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ
ได้จัดการประชุม ประธานสภาอบต.คลองประเวศและคณะเรื่องการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ
ที่ได้รับความเดือดร้อนของพื้นที่อบต.คลองประเวศ