ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า มี.ค.60  สัญญาที่ 2
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2560
 

 

งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+100 ถึง
กม.11+900 RT, กม.12+700ถึง กม.16+400 RT, กม.12+800ถึง กม.15+100 LT และกม.15+700
ถึง กม.16+400 LTและงานให้ระดับปรับทรายถมใต้ Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+950 ถึง กม.12+100 LT และ กม.13+750 ถึง กม.13+800 LT

   
   
   

งานสำรวจเก็บตำแหน่งเสาเข็ม  Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+699 ถึง กม.11+795
LTและงานเก็บตำแหน่งแนวท่อประปา กปภ., กปน.,ท่อส่งน้ำโรงไฟฟ้าบางประกง
และท่ออื่น ๆระหว่างช่วง กม.16+300 ถึง กม.16+650 LT/RT

   
   
   

งานกรุยแนวทางและขุดตอ
บริเวณช่วง กม.16+700 ถึงกม.16+950 RT กม.17+200 ถึง กม.19+300 LT/RT

   
   
   
งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (Unsuitable)
ระหว่างช่วง กม.17+200 ถึง กม.18+700 RT และกม.17+400 ถึง กม.18+900 LT
   
   
   

งานทรายถมคันทาง (Working Platform)
บริเวณช่วง กม.17+200 ถึง กม.17+400 RT และกม.18+600 ถึง กม.18+800 RT
และกม.18+600 ถึง กม.19+300 LT

   
   
   
งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี, บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัด และบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
   
   
   
งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab บริเวณ กม.11+790 ถึง กม.12+100 LT, กม.12+400 ถึง กม.13+800LT,กม.13+275 ถึง กม.13+600 RT และช่วง กม.15+100 ถึง กม.15+500 RT,
กม.14+000 ถึง กม.14+700 LT และกม.15+000 ถึง กม.15+520 RT
   
   
   

งานขุดเปิดซ่อมหัวเสาเข็ม และปรับระดับพื้นที่สำหรับงานคอนกรีตหยาบ Bearing Slab
ช่วงระหว่าง กม.12+000 ถึง กม.12+070 LT และกม.13+630 ถึง กม.13+800 LT

   
   
   
งานเทคอนกรีตหยาบ Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+807 ถึง กม.11+802 LT, กม.11+985 ถึง กม.12+039 LT,
กม.12+900 ถึง กม.13+780 LT และกม.15+300 ถึง กม.15+350 RT
   
   
   

งานผูกเหล็กเสริมพื้น Bearing Blab
ระหว่างช่วง กม.11+250 ถึง กม.11+275 LT กม.12+925 ถึง กม.13+100 LT,
กม.13+390 ถึง กม.13+580 LT และกม.13+650 ถึง กม.13+700 LT

   
   
   
งานเทคอนกรีตพื้น คสล. สำหรับ Bearing Unit โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.11+320 ถึง กม.11+330 LT และกม.12+752 ถึง กม.12+800 LT,
กม.12+950 ถึง กม.13+390 LT และกม.13+590 ถึง กม.13+700 LT
   
   
   
งานเทคอนกรีตกำแพงกันดิน
ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+177 LT
   
   
   
งานวางท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. (ท่อลอดใต้คันทาง)
ระหว่างช่วง กม.11+014 ถึง กม.16+200 LT/RT
   
   
   

การไฟฟ้านครหลวงรื้อย้ายสายไฟ
 บริเวณช่วง กม.12+700 ถึง กม.17+600 LT/RT

   
   
   

งานทดสอบวัสดุ  Field Density Test ทรายถมกลับหลังท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน
ระหว่างช่วง กม.14+000 ถึง กม.15+000 LT/RT

   
   
   

งานทดสอบวัสดุ Field Density Test ทรายถมทางเบี่ยง
สำหรับทางเบี่ยงสำหรับงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองสรั่งบุญ
ระหว่างช่วง 17+200 ถึง กม.17+400 LT

   
   
   

งานทดสอบวัสดุ Field Density Test หินคลุกชั้นรองพื้นทาง
สำหรับทางเบี่ยงสำหรับงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองสรั่งบุญ ระหว่างช่วง 17+200 ถึง กม.17+400 LT

   
   
   

งานทดสอบวัสดุ กำลังอัดก้อนคอนกรีตตัวอย่าง ที่อายุ 28 วัน งานผลิตเสาเข็ม Bearing Slab
ขนาด0.22x0.22x17.70 เมตร และ ขนาด0.22x0.22x16.00 เมตร

   
   
   
วันที่ 2 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2560 
   
   
   

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. โครงการฯ จัดการประชุมร่วมกับตัวแทน
การประปาภูมิภาคและการประปานครหลวง ผู้ควบคุมงานบริษัทที่ปรึกษา ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1
และสัญญาที่ 2  เรื่องแนวทางการเข้าทำงานในพื้นที่ของโครงการเพื่อหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่อาจพบในระหว่างการรื้อย้ายและการวางท่อประปา เพื่อให้การทำงานของ
โครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
ระยะของสัญญา

   
   
   

วันที่ 22 มีนาคม 2560 รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ   นายอำเภอบางบ่อ
พร้อมหน่วยงานท้องถิ่น ได้ลงตรวจสอบบริเวณที่จะก่อสร้างสะพานในพื้นที่ของโครงการ
เพื่อใช้ประกอบคำขออนุญาตกรมชลประทาน ก่อสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำต่อไป

   
   
   
วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ประชุมร่วมกับตัวแทนการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่องข้อสรุปวิธีการรื้อย้ายและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจพบในระหว่างการรื้อย้าย
และการวางท่อประปา เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานและทิศทางเดียวกัน
ณ สำนักงานสนามสัญญาที่ 2
   
   
   
วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการในโครงการฯ สัญญาที่ 2 โดยมีนายศราวุธ เริงฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง ได้บรรยายสรุปรายละเอียดโครงการและรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
และซักถามข้อสงสัยและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโครงการและได้เน้นย้ำ
เรื่องป้ายและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
   
   
   
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ครั้งที่ 3-2/2560ให้ที่ปรึกษาปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ของกรมทางหลวงชนบท และให้ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนและไฟสัญญาณตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบท