ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า พ.ค.60  สัญญาที่ 2
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 

 

งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+400 ถึงกม.12+900 RT และ กม.12+900 ถึงกม.17+800 LT และ กม.20+000 ถึง กม.20+300 LT/RT ตรวจสอบระดับเทคอนกรีตหยาบ  Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+400 ถึง กม.15+000 RT  ให้ระดับเทคอนกรีตแผ่นพื้น Bearing slab ระหว่างช่วงกม.11+000 ถึง กม.14+800 RT และกม.12+500 ถึงกม.12+700 LT

   
   
   

งานสำรวจเก็บค่าระดับ Cross Section บริเวณสะพานเปร็ง ที่ กม.15+600 ถึง กม.17+025 LT/RTและงานสำรวจให้ตำแหน่งเสาเข็มเจาะทดสอบ บริเวณสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต กม.15+500 RT

   
   
   

งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม
ระหว่างช่วง กม.17+283 ถึง กม.18+927 LT/RT

   
   
   

งานทรายถมคันทาง (Working Platform)
ระหว่างช่วง กม.20+000 ถึง กม.20+300 LT/RT

   
   
   

งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี, บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัด และบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

   
   
   

งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 17.70 เมตร และยาว 16.00 เมตร จำนวนที่ตอกได้ สะสมรวม 23,502 ต้น  หรือ 30.98 % ช่วงระหว่างช่วง กม.11+400 ถึงกม.12+900 RT, กม.12+900 ถึง     กม.17+800 LT, กม.16+800 ถึง กม.17+100 RT และกม.20+000 ถึงกม.20+300 LT/RT

   
   
   

งานเสาเข็มเจาะทดสอบ ติดตั้ง Casing และงานผูกเหล็กสำหรับเสาเข็มทดสอบ
บริเวณ กม.19+500 RT (สะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต)

   
   
   

งานทดสอบสารละลายเบนโทไนท์ (BENTONITE) สำหรับเสาเข็มทดสอบ

   
   
   

งานเทคอนกรีตหยาบ Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+162 ถึง กม.11+450 RT, กม.14+291 ถึง กม.14+337 RT
และกม.14+800 ถึง กม.15+000 RT

   
   
   

งานผูกเหล็กเสริมพื้น Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+200 RT, กม.12+550 ถึง กม.12+600 LT,
กม.14+250 ถึง กม.14+300 RT และกม.15+300 ถึง กม.15+400 RT

   
   
   
งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.11+450 RT, กม.11+579 ถึง กม.11+625 LT, กม.11+870 ถึง กม.11+940 LT, กม.14+220 ถึง กม.14+257 RT และ   กม.14+750 ถึง กม.14+800 RT
   
   
   

งานผูกเหล็กเสริม และเข้าแบบกำแพงกันดิน Retaining Wall
ช่วงระหว่าง กม.11+000 ถึง กม.11+125 RT และ กม.13+397 ถึง กม.13+421 LT

   
   
   

เทคอนกรีตกำแพงกันดิน
ระหว่างช่วง กม.11+322 ถึง กม.11+345 LT, กม.13+397 ถึง กม.13+421 LT
และกม.11+000 ถึง กม.11+120 RT

   
   
   

งานวางท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (ท่อลอดใต้คันทาง)

ระหว่างช่วง กม.11+975 LTม กม.12+870 RT  กม.12+595 LT
   
   
   

งานทดสอบ Compaction ทรายถมคันทาง
ระหว่างช่วงกม. 13+400 ถึง กม. 13+500 LT

   
   
   

งานทดสอบ CBR. Test ทรายถมคันทาง Working Platform
ระหว่างช่วง กม.18+500 ถึงกม.18+700 RT

   
   
   

งานทดสอบกำลังอัดก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสาเข็ม
และทดสอบตัวอย่างคอนกรีตของงานแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab

   
   
   

งาน Safety Talk ประจำสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักความปลอดภัย
และความพร้อมก่อนการทำงาน

   
   
   

งานฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นในโครงการฯ
ระหว่างช่วง กม.15+800 ถึง กม.16+600

   
   
   

งานเก็บกวาดวัสดุเศษดิน และฉีดล้างทำความสะอาดผิวจารจรเดิม
ระหว่างช่วง กม.15+800 ถึง กม.16+600

   
   
   

งานซ่อมแซมผิวจารจรเดิมที่เป็นหลุมบ่อ และทางเบี่ยงที่ชำรุด
ระหว่างช่วง กม.12+100 ถึง กม.19+600

   
   
   

งานแก้ไขรางน้ำเพื่อการเกษตรโดยมีเจ้าของพื้นที่ที่ทำการเกษตรคอยกำกับการแก้ไขให้เรียบร้อย
ตามที่ต้องการของประชาชนที่ทำการเกษตร บริเวณช่วง กม.11+580 ถึง กม.12+300 LT และ กม.12+550 ถึงกม.15+700 LT

   
   
   
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โครงการฯ จัดการประชุมติดตามแผนการรื้อย้าย เสา-สายไฟฟ้า ของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี โดยจัดการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าของกรมทางหลวงชนบท บริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับจ้าง สัญญา 1 สัญญา 2 และตัวแทนของ กฟน. ได้ร่วมกันกำหนดระยะเวลาการรื้อย้ายงานเสา-สาย ไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเข้าทำงานก่อสร้างในพื้นที่ในแต่ละส่วนของโครงการต่อไป จัดประชุม ณ สำนักงานสนามสัญญา 2
   
   
   

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. โครงการฯจัดประชุมติดตามงานก่อสร้าง โดยโครงการฯ ร่วมประชุมกับการไฟฟ้า และการประปา ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในงานก่อสร้าง ณ.ห้องประชุมสำนักงานสนามสัญญาที่ 2

   
   
   
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคม 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ โดยมีนายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ตรวจติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคของโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง     จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ (สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2) ณ สำนักงานสนามโครงการฯสัญญาที่ 2
   
   
   

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างได้ตรวจราชการในโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001
แยก ทล.314-ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ (สัญญาที่ 2) โดยมีนายศราวุธ เริงฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษาและผู้รับจ้างได้บรรยายสรุปรายละเอียดความก้าวหน้าการก่อสร้างในโครงการ
และได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทเพื่อ
ความปลอดภัยในการสัญจรบนถนนของประชาชน

   
   
   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายกนกกร จตุจินดา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง      จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ครั้งที่ 4-3/2560 คณะกรรมการได้เน้นย้ำให้ที่ปรึกษาตรวจสอบการติดตั้ง Barrier   ตลอดสายทาง และให้เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุตามนโยบายของกรมฯ

   
   
   
วันที่ 26 พฤษภาคม2560 เวลา 10.00น. โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทล.314-ลาดกระบัง                       จ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ จัดการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง เพื่อหาข้อสรุปรูปแบบการบรรจบ ท่อประปานครหลวงที่สร้างใหม่กับแนวท่อประปาเดิมในถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี การประชุมจัดขึ้น ณ สำนักงานสนามโครงการสัญญา 2