ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ก.ย..60  สัญญาที่ 2
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน ตุลาคม 2560
 

 

งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.12+200 ถึงกม.12+295 LT
และกม.16+200 ถึงกม.19+100 LT/RT, ตรวจสอบให้ระดับงานเทคอนกรีตแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.12+875 ถึง กม.13+050 LT และ กม.12+895 ถึง กม.20+150 RT และงานเทคอนกรีตกำแพงกันดิน ระหว่างช่วง กม.16+070 ถึง กม.20+150 RT และงานให้ตำแหน่งเสาเข็มเจาะ บริเวณ กม.13+263

   
   
   

งานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.13+110 ถึง กม.13+600 LT,
กม.11+000 ถึง กม.11+400 RT และ กม.13+100 ถึง กม.14+675 RT

   
   
   

งานผลิตเสาเข็มตอก หล่อสำเร็จ ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร  
ที่โรงงาน บริษัท พี.ซี.ไอ คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

   
   
   

งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี, บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัด และบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

   
   
   

งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 17.70 เมตร และยาว 16.00 เมตร
ช่วงระหว่างช่วง กม.12+085 ถึง กม.18+650 RTและกม.17+685 ถึง กม.18+800  LT

   
   
   

งานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาด Ø 0.60 ม.
บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+326

   
   
   

งานเสาเข็มเจาะใช้งาน เจาะดินพร้อมติดตั้งเหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาด Ø 0.80 ม.
บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+316

   
   
   

งานเสาเข็มเจาะทดสอบ ขนาด Ø 1.50 ม. เจาะดินพร้อมติดตั้งเหล็กเสริม
และเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะหล่อในที่ บริเวณสะพานข้ามพระองค์เจ้าไชยานุชิต กม.19+675

   
   
   

งานปรับระดับพื้นและเทคอนกรีตหยาบ สำหรับงาน Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.14+600 ถึง กม.14+655 RT, กม.15+900 ถึง กม.16+100 RT
และ กม.20+100 ถึง กม.20+140 RT

   
   
   

งานผูกเหล็กสำหรับแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.12+875 ถึง กม.19+070 LT, กม.11+900
ถึง กม.12+110 RT,กม.12+880 ถึง กม.15+232 RT, กม.16+070ถึง กม.16+200 RTและ กม.20+080
ถึง กม.20+110 RT

   
   
   

งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.12+900 ถึง กม.12+930 LT, กม.13+885 ถึง กม.13+965 RT,
กม.16+040 ถึง กม.17+090 RT และ กม.20+120 ถึง กม.20+215 RT

   
   
   

งานเทคอนกรีตกำแพงกันดิน Retaining Wall ระหว่างช่วง กม.11+807 ถึง กม.11+820 LT,
กม.11+566 ถึง กม.14+680 RT, กม.15+172 ถึง กม.15+150 RT และ กม.20+200 ถึง กม.20+300 RT

   
   
   

งานควบคุมเก็บตัวอย่าง หิน และทราย สำหรับงานพื้น คสล. Bearing Slab
เพื่อทำการทดสอบหาคุณสมบัติวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ

   
   
   

งานเก็บตัวอย่างคอนกรีต สำหรับแผ่นงานพื้น คสล. Bearing Slab และงานเสาเข็มเจาะ สำหรับโครงสร้างสะพานข้ามคลองกระแซงเตย เพื่อทำการทดสอบกำลังอัดของก้อนตัวอย่าง

   
   
   

งานทดสอบกำลังอัดตัวอย่างก้อนคอนกรีต
ของงาน พื้น คสล. Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง ที่ อายุ 7 วัน และ 28 วัน
และงานเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม. ที่ อายุ 7 วัน

   
   
   

งานทดสอบ Field Density Test  ของงานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+050 ถึง กม.11+200 RT, กม.13+425 ถึง กม.13+575 LT
และ กม.14+150 กม.14+800 RT

   
   
   

งานทดสอบ CBR Test ของงานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+300 ถึง กม.11+500 RT และ กม.14+150 ถึง กม.14+800 RT

   
   
   

งานเก็บตัวอย่างวัสดุ หิน และ ทราย สำหรับแผ่นงานพื้น คสล. Bearing Slab
เพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

   
   
   

งานฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น บริเวณถนนในโครงการ
และงานทำความสะอาดผิวจราจรในเขตพื้นที่ กทม. ที่เชื่อมต่อกับโครงการฯ

   
   
   

งานล้างทำความสะอาด Barrier พร้อมทาสีขาวแดงใหม่ และล้างทำความสะอาดโคมไฟส่องสว่าง ไฟกระพริบ
ระหว่างช่วง กม.11+000 ถึง กม.20+329

   
   
   

งานติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะนำเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ใช้เส้นทาง
ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   
   
   

งานซ่อมแซมผิวจราจรเดิมที่ชำรุดเป็นหลุม โดยใชวัสดุหินคลุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ใช้เส้นทางในโครงการเพื่อสัญจรไปมาและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

   
   

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 โครงการฯ จัดการประชุมร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตามความก้าวหน้างานรื้อย้ายสาธารณูปโภคภายในโครงการ
จากการประชุม พบว่าในพื้นที่ การรื้อย้ายเสา และสายไฟฟ้า เดิม ได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มปักเสา และพาดสายในบางพื้นที่แล้ว และดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และจะเริ่มรื้อย้ายสายเก่าในช่วงต้นปี 2561  ซึ่งเป็นไปตามแผนการทำงานของการไฟฟ้านครหลวงที่ได้วางไว้ การประชุมจัดขึ้น ณ สำนักงานสนามสัญญาที่ 2

   
   
   

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 โครงการฯ จัดการประชุมร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เพื่อติดตามความก้าวหน้างานแบบก่อสร้าง
คร่อมท่อก๊าซ และติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง รวมถึงปัญหาอุปสรรคของโครงการ ซึ่งที่ประชุมเน้นย้ำถึงความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การประชุมจัดขึ้น ณ สำนักงานสนามสัญญาที่ 2