ภาคผนวก


 
    ภาคผนวก งานภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 
    ภาพถ่ายความก้าวหน้า ก.ย..60  สัญญาที่ 2
 
 
ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือน กันยายน 2560
 

 

งานสำรวจให้ตำแหน่งแนวตอกเสาเข็ม Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.12+000 ถึง กม.19+025 RT
และกม.12.050 ถึง กม.18+890 LT ตรวจสอบให้ระดับงานเทคอนกรีตแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+807 ถึง กม.16+040 RT และ กม.20+150 ถึง กม.20+195 RT และงานเทคอนกรีตกำแพงกันดิน ระหว่างช่วง กม.13+660 ถึง กม.15+970 RT และ กม.20+200 ถึง กม.20+300 RT และงานให้ตำแหน่งเสาเข็มเจาะ บริเวณ กม.13+263

   
   
   

งานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab ระหว่างช่วง กม.11+250 ถึง กม.13+600 LT,
กม.12+800 ถึง กม.12+900 RT และ กม.13+100 ถึง กม.14+400 RT

   
   
   

งานผลิตเสาเข็มตอก หล่อสำเร็จ ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร  
ที่โรงงาน บริษัท พี.ซี.ไอ คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

   
   
   

งานผลิตเสาเข็มตอก Bearing Slab ที่โรงงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ต.บางกะดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี, บริษัทควอลิตี้ คอนกรีต โปรดัก จำกัด และบริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

   
   
   

งานตอกเสาเข็ม Bearing Slab ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 17.70 เมตร และยาว 16.00 เมตร
ช่วงระหว่างช่วง กม.12+085 ถึง กม.18+650 RTและกม.17+685 ถึง กม.18+800  LT

   
   
   

งานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาด Ø 0.60 ม.
บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+326

   
   
   

งานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาด Ø 0.80 ม.
บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตย กม.12+326

   
   
   

งานปรับระดับพื้นและเทคอนกรีตหยาบ สำหรับงาน Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง
ระหว่างช่วง กม.14+600 ถึง กม.14+655 RT, กม.15+900 ถึง กม.16+100 RT
และ กม.20+100 ถึง กม.20+140 RT

   
   
   

งานผูกเหล็กสำหรับแผ่นพื้น คสล. Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+589 ถึง 11+995 LT/RT, กม.12+739 ถึง กม.17+140 RT
และ กม.20+155 ถึง กม.20+195 RT

   
   
   

งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง ระหว่างช่วง กม.11+807 ถึง กม.11+820 LT,
กม.12+739 ถึง 14+655 RT, กม.15+979 ถึง กม.16+100 RT และ กม.20+158 ถึง กม.20+179 RT

   
   
   

งานเทคอนกรีตกำแพงกันดิน Retaining Wall ระหว่างช่วง กม.11+807 ถึง กม.11+820 LT,
กม.11+566 ถึง กม.14+680 RT, กม.15+172 ถึง กม.15+150 RT และ กม.20+200 ถึง กม.20+300 RT

   
   
   

งานวางท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (ท่อลอดใต้คันทาง)
ระหว่างช่วง กม.14+800 LT/RT  และ กม.15+050 LT/RT
ผลงานที่ทำได้เดือนนี้ 31.00 เมตร แล้วเสร็จสะสม 544.00 เมตร

   
   
   

งานควบคุมเก็บตัวอย่าง หิน และทราย สำหรับงานพื้น คสล. Bearing Slab
เพื่อทำการทดสอบหาคุณสมบัติวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ

   
   
   

งานเก็บตัวอย่างคอนกรีต สำหรับแผ่นงานพื้น คสล. Bearing Slab และงานเสาเข็มเจาะ สำหรับโครงสร้างสะพานข้ามคลองกระแซงเตย เพื่อทำการทดสอบกำลังอัดของก้อนตัวอย่าง

   
   
   

งานทดสอบกำลังอัดตัวอย่างก้อนคอนกรีต
ของงาน พื้น คสล. Bearing Slab โครงสร้างใต้คันทาง ที่ อายุ 7 วัน และ 28 วัน
และงานเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม. ที่ อายุ 7 วัน

   
   
   

งานทดสอบ Field Density Test ของงานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.12+900 ถึง กม.13+425 LT และ กม.13+300 ถึง กม.13+425 RT

   
   
   

งานทดสอบ CBR Test ของงานทรายถมคันทาง บน Bearing Slab
ระหว่างช่วง กม.11+300 ถึง กม.13+200 LT และกม.19+800 ถึง กม.20+100 LT

   
   
   

งานถมดินทางเข้า-ออกที่พักอาศัย(ชั่วคราว) ของประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับบริเวณงานก่อสร้างของโครงการ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เขา-ออกที่พักอาศัยได้สะดวก

   
   
   

งานฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น บริเวณถนนในโครงการ
และงานทำความสะอาดผิวจราจรในเขตพื้นที่ กทม. ที่เชื่อมต่อกับโครงการฯ

   
   
   

งานรื้อย้ายท่อประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค
บริเวณสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต บริเวณ กม.19+675 LT

   
   
   

งานรื้อย้ายท่อประปา ของการประปานครหลวง
บริเวณสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต บริเวณ กม.19+675 RT

   
   
   

งานรื้อย้ายสายและเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง
ระหว่างช่วง กม.16+650 ถึง กม.18+600 LT/RT

   
   

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายกนกกร จตุจินดา ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ครั้งที่ 5-4/2560 บริษัทที่ปรึกษา ได้บรรยายสรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง รายงานปัญหา-อุปสรรคและแนวทางแก้ไข พร้อมตอบข้อซักถาม และสรุปผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามข้อกำหนด ณ.ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท กทม.

   
   
   

วันที่ 21 กันยายน  2560  เวลา 14.00 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ได้ตรวจราชการในโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ (สัญญาที่ 2) โดยมีนายศราวุธ เริงฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง ได้บรรยายสรุปรายละเอียดความก้าวหน้าการก่อสร้างในโครงการ และประธานได้เน้นย้ำเรื่องการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานและกำหนดระยะเวลาที่วางไว้ ณ.ห้องประชุมสำนักงานโครงการสัญญาที่ 2