ติดต่อเรา
 
สำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง
จ.ฉะเชิงเทรา
,สมุทรปราการ  โทร. 063-176-2209


สัญญาที่ 1 (กม.0+000 ถึง กม.11+000)   
เลขที่ 22/3 ม.2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์จ.ฉะเชิงเทรา24140   โทร. 033-590-494
 
 
 
สัญญาที่ 2 (กม.11+000 ถึง กม.20+329)  
เลขที่ 15/1 ม.4 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทร. 02-130-0174
 
 
 
latkrabang.3001c2@gmail.com  โทร. 063-176-2209